GRINFIC

GRIDUL NATIONAL PENTRU CERCETAREA DE FIZICA SI DOMENII CONEXE

Prima pagina Acces IFIN GRID

Despre GriNFiC

 Prezentare

 Organizare

IFIN GRID

 Structura

 Rapoarte activitate

 Certificate

 Indicatori

 Contact

Activitati

 Operare

 Training

Proiecte

 GriCeFCo

 SIMBAGraN

 CoNDeGrid

 SIMProC

INSTALATIA GRID PENTRU CERCETAREA DE FIZICA SI DOMENII CONEXE (IFIN GRID)Instalatia Grid pentru Cercetarea de Fizica si Domenii Conexe IFIN GRID este un sistem de calcul distribuit compus din centrele grid situate in Departamentul Fizica Computationala si Tehnologii Informationale (DFCTI), Departamentul Fizica Particule Elementare (DFPE) si, respectiv, Departamentul Fizica Hadronica (DFH) din cadrul IFIN-HH. Scopul sau este de a oferi utilizatorilor servicii de procesare si de stocare de date pentru sustinerea cercetarilor avansate si a colaborarilor interne si internationale de anvergura din domeniul fizicii particulelor elementare si energiilor inalte, fizicii nucleare, fizicii starii condensate si a materialelor neconventionale, biofizicii si astrofizicii.

IFIN GRID reprezinta la nivel national sistemul cu cea mai mare concentrare de resurse de procesare si de stocare de date dedicate calculului stiintific avansat pentru fizica si domenii conexe. Centrele grid aflate in componenta sa au fost dezvoltate in perioada 2004-2012 cu finantare din proiecte nationale, surse proprii si din fonduri structurale, fiind destinate suportului computational al activitatii CDI. In prezent, IFIN GRID deserveste comunitatile virtuale internationale de cercetare constituite in jurul experimentelor ALICE, ATLAS, LHCb de la CERN - LHC, infrastructura fiind accesibila pentru mii de utilizatori externi si din tara. De asemenea, s-a implementat suportul grid pentru organizatii virtuale din domenii diferite de fizica particulelor, cum sunt: eli-np.eu - pentru necesitatile de calcul ale proiectului ELI-NP; gridifin.ro - destinata suportului aplicatiilor din fizica starii condensate si din alte domenii; ronbio.ro - pentru biologie computationala.

Prin HG Nr. 786/2014 IFIN GRID a fost inclusa pe lista Instalatiilor si Obiectivelor Speciale de Interes National finantate din fondurile Ministerului Educatiei Nationale - capitolul Cercetare fundamentală și Cercetare dezvoltare, ca parte componenta a Instalatiei Grid de Interes National.

COPYRIGHT ©2021-2023 IFIN-HH. All rights reserved.